top of page

Hier groeit talent op een warme, open en dynamische manier.

WARM betekent voor ons in de eerste plaats zorg voor al onze leerlingen en collega's. Daarom kiezen wij voor gemoedelijkheid en rechtvaardigheid in ons respectvol samenleven op school.

OPEN betekent voor ons onze blik op de wereld en maatschappij richten en zo de leer- en leefwereld van leerlingen verruimen en verdiepen . We willen hen hiermee op weg zetten om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

DYNAMISCH betekent voor ons dat we onszelf en onze leerlingen blijven vormen en uitdagen in een steeds evoluerende tijdsgeest. We blijven zoeken hoe we de dialoog kunnen versterken met elkaar, met onze leerlingen, ouders en betrokkenen.

Home: Welcome

Prizma Campus IdP

WARM, OPEN en DYNAMISCH

secundaire domeinschool (vanaf derde middelbaar)

  • maatschappij en welzijn
     

  • economie en organisatie
     

  • mode

Welkom op
Prizma Campus IdP

Hier groeit talent op een warme, open en dynamische manier.

WARM betekent voor ons in de eerste plaats zorg voor al onze leerlingen en collega's. Daarom kiezen wij voor gemoedelijkheid en rechtvaardigheid in ons respectvol samenleven op school.

OPEN betekent voor ons onze blik op de wereld en maatschappij richten en zo de leer- en leefwereld van leerlingen verruimen en verdiepen . We willen hen hiermee op weg zetten om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

DYNAMISCH betekent voor ons dat we onszelf en onze leerlingen blijven vormen en uitdagen in een steeds evoluerende tijdsgeest. We blijven zoeken hoe we de dialoog kunnen versterken met elkaar, met onze leerlingen, ouders en betrokkenen.

Home: Over ons

studieaanbod

Home: Services
onslevenopschool10(1).jpg

economie en organisatie
(handel)

bedrijfswetenschappen, bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen, bedrijf en organisatie, organisatie en logistiek, onthaal, organisatie en sales

specialisatie: kantooradministratie en gegevensbeheer

50075644967_763c06871f_o (1).jpg

maatschappij en welzijn

(mens en samenleving)

maatschappij en welzijnswetenschappen, zorg en welzijn, opvoeding en begeleiding, verzorging, assistentie in wonen, zorg en welzijn

specialisatie: kinderzorg, thuis- en bejaardenzorg

49430551833_fef6e3fd0b_o.jpg

mode

creatie en mode, moderealisatie en textielverzorging, moderealisatie

modespecialisatie en trendstudy

Home: Subscribe
bottom of page