top of page

Onze leerlingenraad

 

​is…

 

een groep van een 20-tal enthousiaste leerlingen, verspreid over alle richtingen en jaren, die zich een heel jaar lang engageren voor hun medeleerlingen.

 

is ook…

 

anders!

 

wij houden meer van dingen doen en ons goed amuseren dan van heel veel vergaderen (max. 2 maal per maand).
 

ondersteunende leerkracht: Tom Vanroose

 

doet…

 

tal van activiteiten, onze specialiteit! Deze zijn verspreid over het hele schooljaar. Denk maar aan … :
 

 • Bicky avond (startavond)

 • Dag van de leerkracht

 • Dag (week) van de jeugdbeweging

 • Nocturne

 • Stand op de kerstmarkt / Warmste week

 • Pannenkoekenverkoop

 • Rozenverkoop valentijn

 • Paasactie

 • Jullie mening telt (2-jaarlijks)

 • Film op school

 • Bbq
   

en denkt mee…

 

over hoe het leven van de leerlingen in het IdP zo aangenaam mogelijk kan verlopen. Omdat wij het belangrijk vinden dat wij als leerlingen ook iets te zeggen hebben.


De directie en de pedagogische raad staan er dan ook op dat de leerlingen hun stem laten horen. Dit wordt tweejaarlijks nog eens opengetrokken naar alle leerlingen op onze school door de actie ‘Jullie mening telt!’

zo bouwt onze leerlingenraad mee aan een school waar iedereen zich thuis kan voelen!!

Contact: Section Title

de schoolraad

 

De schoolraad is een formeel participatieorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, de lokale gemeenschap en de leerlingen

 

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur en de directie en kan advies geven over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

 • Het studieaanbod

 • Het schoolreglement

 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden

 • Welzijn en veiligheid op de school

 • Infrastructuurwerken

 • Het schoolwerkplan

 

de ouderraad

 

Wie zijn wij?
 

Wij zijn ouders met kinderen hier in het IdP die naast de dagdagelijkse bezigheden een meerwaarde aan hun leven geven door zich in te zetten voor het welzijn van alle jongeren hier op school.

Wat doen wij?
 

Binnen de Ouderraad komt ieder van ons tot zelfontplooiing in de richting die hem/haar het meeste boeit. Die richting bestaat uit verschillende niveaus waarin ouders kunnen meewerken in onze ouderraad.

 • Informatief : door het mee helpen uitwerken van een thema-avond

 • Via ondersteuning van de school : door medewerking op de infoavond en andere activiteiten

 • Op niveau van adviseren/participeren/meebeslissen : rond het schoolreglement en als oudervertegenwoordiger in de schoolraad

 • Bij organisatie van ontmoetingen : zoals de kerstmarkt, een kookavond, de uitnodiging van een spreker…

 • Onze ouderraad is ook vertegenwoordigd in de schoolraad en het medezeggenschapscollege


Wat kan u voor ons betekenen?
 

U kan met ons samenwerken om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten.

Ouders zijn een brug tussen de school en het gezin waarin een kind opgroeit. Door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen ouders en school, creëer je een positief leer- en leefklimaat voor je kind. Zijn of haar ontplooiingskansen worden vergroot en je kind voelt zich beter thuis en op school. Het staat vast dat kinderen betere resultaten behalen als de ouders betrokken zijn bij de werking van de school!

In onze Ouderraad kunnen ouders bij elkaar steun en waardering vinden. Ze verwerven er inzicht en nemen dit mee in het opvoeden van hun kinderen. Doordat wij ons als ouders verenigen, kunnen wij als groep onze mening te kennen geven en daadwerkelijk participeren binnen de school.

 

Zoekt u een nieuwe uitdaging, aarzel dan niet en kom onze Ouderraad versterken. Is het bijwonen van vergaderingen wat moeilijk : “helpende handen” zijn steeds welkom!

 

U kan ons bereiken via Smartschool (berichtenmodule - ouderraad)

bottom of page