Missie

De scholengemeenschap Prizma biedt vanuit de inspirerende figuur van Jezus van Nazareth kwaliteitsvol onderwijs aan voor alle jongeren tussen 13 en 19 in de regio Izegem, Ingelmunster en Lendelede. Op een warme en respectvolle manier begeleiden we onze leerlingen bij het ontdekken en ontplooien van hun specifieke talenten. We doen dit in samenspraak met alle betrokkenen (ouders, personeel, directie en schoolbestuur). Zo bereiden we hen in gedeelde verantwoordelijkheid voor op de arbeidsmarkt, hogere studies en het leven in al zijn facetten.

Warm
Open
Dynamisch

Visie

Vanuit onze christelijke inspiratie voeden we onze jongeren op met oog en oor voor de wereld van vandaag in zijn diversiteit en pluraliteit.

In onze zes scholen gaan we voor het ontdekken, stimuleren en ontwikkelen van talenten. We hebben daarbij speciale aandacht voor de minst begaafde en de meest kwetsbare jongeren die aan ons worden toevertrouwd.

Zo voeden we alle leerlingen op tot weerbare, kritische mensen die verantwoordelijkheid opnemen daar waar ze hun talenten, in dienstbaarheid aan de samenleving, het best kunnen aanwenden.

We leren onze leerlingen ook dat zelfontplooiing enkel kan binnen bepaalde grenzen. Respect bijbrengen voor onszelf, anderen, natuur en infrastructuur maken deel uit van onze opdracht.

Zo bouwen we met z’n allen aan een wereld waar iedereen tot zijn recht mag en kan komen.

 
 
ons team.jpg

Ons team (schooljaar 2019-2020)

Zorgteam:
Eveline (clb), Piet, Barbara, Tessa, Liselotte, Jozefien en Koen

Ondersteunend personeel:

Koen, Lien, Stefanie, Lieselot, Jürgen, Piet, Ariane en Ine (vervangster Annick)

Piet.jpg

Piet Pieters

directeur

Dieter.jpg

Dieter Claus

technisch adviseur coördinator

Tessa Dejans

zorgcoördinator

Ariane Vercamert

logistiek coördinator

Peter Roose

administratief coördinator