top of page
Contact: Section Title

LEERBEGELEIDING

In het opvoedingsproject van onze school, Prizma Campus IdP, geven wij weer dat wij talent op onze school willen laten groeien op een warm, open en dynamische manier.

De visie en organisatie van de leerbegeleiding sluiten aan onder deze drie pijlers.

 

Leren en studeren

De leerbegeleiding kiest er voor om een inclusief aanbod op te zetten, waarbij de leerlingen in de lessen en specifieke vakken leerbegeleiding aangeboden krijgen.  Deze inclusieve werking is ontstaan vanuit een aantal doelstellingen. 

Eerst en vooral werkt de leerbegeleiding op deze manier preventief voor alle leerlingen en niet enkel curatief voor leerlingen die op leergebied in moeilijkheden geraken.

Daarnaast geeft onderzoek ook aan dat bij de leeftijd van onze leerlingenpopulatie het maken van een transfer over de vakken heen of tussen een apart leerbegeleidend aanbod en de vakken vaak heel moeilijk is.  Het inclusief werken zorgt ervoor dat deze drempel vanuit de concrete werking weg genomen wordt.  Door het expliciet samen werken van leerbegeleiders en vakleraren wordt niet alleen de link tussen de leerattitudes en –vaardigheden verduidelijkt, maar ook de betrokkenheid en participatie van de leraren in de leerprocessen van de leerlingen verhoogd.  Het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen is een kerntaak van elke leraar en door de samenwerking met de leerbegeleiding krijgen empowerment en professionalisering op dit gebied concreet vorm.  Een aantal leerlingen heeft, ondanks het inclusieve aanbod, een specifiekere hulpvraag op het vlak van leren.  Voor deze leerlingen is er een individueel aanbod.

De concrete uitbouw van deze visie gebeurt in de organisatie van de leerbegeleiding, waarvoor onze school een aantal uren voorziet. De aanspreekpunten voor de leerbegeleiding zijn Tessa Dejans, Jozefien Buyse en Liselotte Vansteeland

STUDIEKEUZEBEGELEIDING

We begeleiden onze leerlingen bij het maken van een studiekeuze bij de overgang van de tweede naar de derde graad en bij het kiezen van een studierichting na het secundair onderwijs.
 

Overgang tweede naar derde graad
 

februari: infomoment in de klas, door de vakleerkracht van de derde graad

maart: infomoment voor de ouders, door de vakleerkracht van de derde graad

april: de leerlingen geven maximaal twee keuzes die worden besproken op de klassenraad. De klassenraad spreekt een al dan niet positief advies uit. De adviezen worden op oudercontact met leerlingen besproken.

Wat na het secundair onderwijs?
 

Onze laatstejaarsleerlingen staan voor een belangrijke keuze in hun leven. Een keuze die een blijvende invloed heeft op de rest van hun loopbaan. Beslissen ze om de schoolbanken vaarwel te zeggen en het werkveld in te trekken of kiezen ze voor verdere studies? En wat gaan ze dan studeren, en waar…


Vele vragen die hen overvallen, maar waar ze samen met ouders, leraren, vrienden en een studiekeuzebegeleiding op school een antwoord op trachten te vinden.


In het laatste jaar begeleiden de titularissen de leerlingen doorheen het keuzeproces.


Begin oktober: studiekeuzenamiddag met activiteiten in het kader van verder studeren. De leerlingen krijgen een algemeen overzicht van wat de mogelijkheden zijn om verder te studeren. Ze ontvangen ons jaarprogramma betreffende studiekeuzebegeleiding. De BAMA-structuur wordt uit de doeken gedaan. Ze ontvangen de brochure ‘Wat na het secundair onderwijs?’ (Centra voor Leerlingenbegeleiding en de SERV).


Eind november: samen met Prizma Campus College en Campus VTI organiseren we een infoavond waarbij deskundigen uit verschillende studierichtingen komen praten over de specifieke inhoud van een bepaalde richting. Onze leerlingen kunnen op deze avond, samen met hun ouders, een drietal sessies volgen, uiteraard aansluitend bij hun interesses.


Maart: bezoek met onze leerlingen van 6 TSO en 7 BSO aan de SID-IN beurs in Roeselare.

Tijdens het tweede trimester brengt Elke Decoutere (CLB) een informatiesessie over de studiemogelijkheden na het 6 en 7 BSO zoals HBO en Sense. Leraren nodigen tijdens hun lessen ook mensen uit die een bepaald werkveld of een bepaalde studierichting komen toelichten.


Eind februari: ontmoetings- en infomoment met oud-leerlingen van onze school. Op deze avond kunnen onze zesde- en zevendejaars een persoonlijk gesprek hebben met oud-leerlingen die datgene studeren waarin onze laatstejaars in geïnteresseerd is. De leerlingen kunnen cursussen bekijken, eens informeren naar de moeilijkheidsgraad van bepaalde vakken…


Eind tweede trimester: Laatstejaars geven maximaal twee keuzes die worden besproken op de klassenraad. De klassenraad spreekt een al dan niet positief advies uit. Adviezen worden op oudercontact met leerlingen besproken.

bottom of page