top of page
Contact: Section Title

GOK in de steigers

Onze school is een GOK-school. Dit betekent dat wij een school zijn die meewerkt aan het gelijke onderwijskansenbeleid. We willen elke leerling op school alle kansen bieden. We begeleiden onze leerlingen extra als ze meer zorg nodig hebben, want we streven ernaar dat iedereen zich goed voelt op school en zich in de beste omstandigheden kan ontplooien.

 

Intussen zijn we al aan onze vierde GOK-cyclus toe.  Elke cyclus begint met een bevraging bij leraren (en leerlingen), waaruit we telkens twee thema’s selecteren waarrond we willen werken. Die thema’s zijn: preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen, taalvaardigheidsonderwijs, intercultureel onderwijs, oriëntering bij in- en uitstroom en leerlingen- en ouderparticipatie. Om 10 jaar GOK op onze school in de verf te zetten hielden we een symbolische 'overdracht' richting schoolbeleid. 

Een aantal acties die voortvloeien uit onze GOK-werking:

SPRINT


We maken gebruik van het softwareprogramma 'Sprint' die de overheid gratis ter beschikking stelt voor leerlingen die daar gebruik wensen van te maken. Leerlingen kunnen dit programma thuis (taken)en op school (taken, toetsen en examens) gebruiken. Dieter Claus is de verantwoordelijk voor de Sprintwerking, hij is bereikbaar via dieter.claus@prizma.be of via Smartschool.

 

TAALWIJZERS
 

Een taalwijzer is een handvat, een leidraad, een kapstok voor leerlingen om een talige taak tot een goed einde te brengen. Volgende taalwijzers zijn reeds uitgewerkt : een mondelinge presentatie houden, een verslag van een gebeurtenis maken, een logboek maken, bronvermelding, een zakelijke e-mail schrijven, een powerpointpresentatie houden. De taalwijzers zijn beschikbaar op intradesk.

PROJECTDAGEN
 

Gevolg gevende aan de vraag van leerlingen uit de BSO-richtingen organiseren we aan het eind van elk trimester 2 halve dagen projectwerking waarin de focus ligt op de motivatie van de leerlingen verhogen. Deze dagen worden elk jaar opnieuw uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit de (hulp-) titularissen van de klassen en de leerkrachten PAV. 

 

MOTIVATIE

 

Op verschillende momenten proberen we de leermotivatie van de leerlingen met enkele gerichte acties te verhogen. Zo deden we een actie met motiverende kaartjes voor leerkrachten, een participatieve actie voor leerlingen 'jullie mening telt' en zetten we nu in op een leerlingencontact specifiek over het welbevinden van leerlingen op school. 

 

LEERLINGENCONTACT

Net voor de herfstvakantie en voor de paasvakantie organiseren we een leerlingencontact i.p.v. het klassieke oudercontact. We doen dit o.a. om de motivatie van de leerlingen te verhogen. De leerkrachten hebben tijdens dit contactmoment vooral aandacht voor het welbevinden van de leerling op school en ook de leerlingen zelf kunnen thema's aangeven om tijdens dit moment aan te halen.

We vragen de leerlingen ook om dit gesprek voor te bereiden. 
Toen we dit de eerste keer organiseerden evalueerden we deze andere manier van werken en in het filmpje hieronder kan u de resultaten van die evaluatie bekijken.

bottom of page